Analizatori më i mirë momentalisht në fushën e analizave bio-kimike për laboratorë te vegjël dhe të mesëm. Optimal për një fluks pune prej 30 raste në ditë. Besueshmëria maksimale në rezultatet e marra, dhe një konsum minimal reagentesh.
Shume i lehtë në përdorim, për shkak të ekranit të tij me prekje dhe një programi shumë të kuptueshëm pas një trajnimi minimal.
Shumë pak mirëmbajtje dhe servis i kërkuar. Mundësi menaxhimi i të dhënave me anë të ndërfaqes me kompjuter. 27 pozicione për mbi 14 lloje të ndryshme analizash në bord. Tetë pozicione me mundësi vendosjeje të njëpasnjëshme me prioritet STAT. Mund të analizojë: serum, plazmë, urinë dhe gjak komplet.

Numri i përgjigjeve të marra
60-80 teste fotometrike/orë
180 teste ISE/orë
60-100 teste fotometrike dhe ISE të përziera

Tipet e shembujve
serum
Plazmë
Urinë
Gjak komplet (HbA1c)

Futja e testeve
Vendosje e vazhdueshme e tubave primare dhe sekondare në 8 pozicione të mundshme
Prioritet i shembujve STAT

Koha nga marrja e rezultatit të parë
5-10 minuta për matjet fotometrike
2 minuta për matjet ISE

Njësia e kontrollit
Ekran me ngjyra me prekje LCD (1/4 VGA)

Llojet e tubave që mund të përdoren
Primary tubes (5-10ml; 16×100, 16×75, 13×100, 13×75)
Samle cup (2.5mL)
Micro cup (1.5mL)
Cup on tube (cup on 15x75mm tube)

Minimumi i volumit i kërkuar
Primary tubes 500μL
Sample cup 75μL
Micro cup 50μL

Hollimi
1.2 deri në 100 herë

Reagentet
ISE Na+, K+, Cl-
Shishe reagentësh me sistem barkodi 2D, 50-200 teste/shishe
Fotometrik: 27 pozicione reagentësh në bord për rreth 14 teste
Mundësi ndërrimi e diskut të reagentëve

Fotometri
12 gjatesi vale
Llambë halogjene 20w
Matje monokromatike dhe bikromatike

Konsumi i ujit
Afro 2L në ditë

Principet e matjes
Matje e absorbancës (enzymat, substratet, proteinat specifike)
Elektroda ion selektive, matje indirekte (hollim 1:6)

Llojet e barkodeve që mund të përdoren
Code 128
Codabar 2 nga 7
Interleaved 2 nga 5
Code 3 nga 9

Hollimi
1.2 deri në 100 herë

Kyvetat e reaksionit
Mundësi përdorimi i micro-cuvettave
6 elemente me nga 10 kyveta secili, vetëm një përdorimesh

Përmasat fizike në mm (me ISE)
gjerësia: 590 (720)
gjatësia: 550 (550)
lartësia: 480 (480)
pesha: 32.3 kg (35 kg)

Kërkesat elektrike
Tensioni i kërkuar: 100-125V dhe 200-240V AC (-15%, +10%)
Frekuenca e kërkuar: 50Hz (+/-5%) dhe 60Hz (+/-5%)
Fuqia e konsumuar: 250VA (320VA me ISE)
Siguresa kryesore: T6.3A 250V
Siguresa dytesore: (4x) T3.15A 250V
Kategoria e instalimit II (IEC 61010-1)
Bateria: Vetëm Sonnenschein SL360.
Nuk mund të ndërrohet nga përdoruesi!