Ventana BenchMark Ultra

BenchMark ULTRA me reagentë të gatshëm, lejon menaxhimin e mostrave IHC/ISH ashtu si ato mbërrijnë.