Cobas C 111

Analizatori më i mirë në fushën e analizave bio-kimike për laboratorë te vegjël dhe të mesëm.

Cobas c 311

Cobas c311 perfaqeson gjeneraten e pestë te eksperiencave kimike rutinë dhe të dedikuara.

Cobas Integra 400 Plus

Aparati është i projektuar për konsolidimin e testeve, rritjen e eficences, dhe ulje te kostos laboratorike.

Cobas 6000

Ky produkt diagnostikon edhe monitoron aplikimet e nje laboratori profesional.

Cobas 8000

Modulari cobas 8000 është antari më i ri i platformës së familjes të modularëve nga Roche.

Cobas c 513

Analizator me performancë të lartë, efikas dhe i sakte i dedikuar plotësisht HbA1c.