Cobas Taqman 48

Analizator i mbyllur i cili nuk kërkon ndërhyrje nga përdoruesi pasi të përfundojë ngarkimi i mostrës.