Fleksibilitet
• Rrit sigurinë e operatorit me aspirim automatik ose injeksion manual të mostrave të pacientit në sistem
• Fleksibel, konfigurim i parametrave individual
• User i caktuar në monitor
• Ndërlidhje me user
• Mënyra mikro ju lejon për të matur mostra me volum të vogël

Komoditet
• Elektroda pa mirëmbajtje që zgjasin 6 – 15 muaj (nga parametrat e zgjedhur) dhe eleminon nevojën për tu mbushur