I lehtë në përdorim – Tastierë e përshtatur dhe të lehtë për të mësuar trajnimin me
program dhe punimin e thjeshtë, gjithashtu edhe për të mbajtur në minimum përfshirjen e operatorit.
Program unik nga përfshirja e konceptit – Barcode është i bazuar në të dhënat e hyrjes që kryhen
automatikisht nga ngarkimi në sistem i reagentëve, kontrollet dhe kalibratorët – një procedurë e shpejtë, e fuqishme dhe e sigurt.
Thjeshtësia e STAT për mostrat urgjente – Sistemi i diskut të Cobas e 411 disk përmban dy pozicione të gatshme për mostrën e STAT, duke dhënë rezultate të shpejtë në përgjigje të kërkesave të personelit.
Teknologji Inovative – Teknologjia e Electrochemiluminescence (ECL) ofron performancë superiore analitike. Rritja e ndjeshmërisë do të thotë se identifikon nivelin më të ulët të antigjenit, si dhe ndryshimet delikate në nivel, mund të zbulohen.

Analizatori më i mirë për testet imunologjike.
Cobas e 411 ofron STAT dhe TAT, me një kapacitet në bord me 18 teste dhe me kapacitet deri në 88 teste në orë. Opsionet e
mbajtjes së mostrës përfshijnë diskun ose pesë pozicione me rack Roche / Hitachi.
Për analiza imunologjike serum ose plazëm.