Sysmex XP–300

XP-300 është një analizator i automatizuar i hematologjisë, lehtësisht i përshtatshëm në çdo laborator.

Sysmex XN-350

XN-350 është një anëtar i XN-L Series. Ofron fleksibilitet të plotë të profileve në testimin e hematologjisë.

Sysmex Seria XN

XN-Series™ janë Sisteme të Automatizuara Hematologjie të cilat ofrojnë riorganizimin kompakt të automatizimit.

Sysmex XS–1000i

I thjeshtë në përdorim me menaxhim te reagentëve me barkod, menu software intuitive dhe çelës ndihme në bord për riparim.