Për më shumë informacion, ju lutemi na kontaktoni:

Dërgo

Administrimi

Aldi Shehu

Menaxher i Përgjithshëm

Tel: 00355 42420443

Mob: 00355 686010111

E-mail: aldishehu@swissmed-al.com

Departamenti i Shitjeve

Marçel Vasa

Përfaqësues i Shitjeve

Tel: 00355 42420443

Mob: 00355 689071901

E-mail: sales@swissmed-al.com

Departamenti i Aplikimit

Enerjeta Zeqiraj

Menaxhere Aplikimi dhe Marketingu

Tel: 00355 42420443

Mob: 00355 686034561

E-mail: e.zeqiraj@swissmed-al.com

Departamenti i Servisit

Jorgent Qose

Menaxher Servisi dhe IT

Tel: 00355 42420443

Mob: 00355 686034559

E-mail: j.qose@swissmed-al.com

Departamenti i Financës

Nel Kuqi

Shef Finance

Tel: 00355 42420443

Mob: 00355 697028196

E-mail: n.kuqi@swissmed-al.com

Departamenti i Logjistikës

Megi Borova

Përgjegjës Logjistike

Tel: 00355 42420443

Mob: 00355 689071900

email: logistic@swissmed-al.com