Bio-kimi

Aparatura me saktësi të lartë për laboratorë të vegjël, mesëm, të mëdhenj dhe rrjete laboratoresh.

Imunologji

Saktësi e metodës Electrochemiluminescence (ECL) në gjithë aparatet e serisë cobas e.

Hematologji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ullamcorper blandit enim sit amet.

Biologji Molekulare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ullamcorper blandit enim sit amet.

Anatomia Patologjike

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ullamcorper blandit enim sit amet.

Alergji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ullamcorper blandit enim sit amet.

Zgjidhje IT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ullamcorper blandit enim sit amet.

Koagulim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ullamcorper blandit enim sit amet.

Urologji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ullamcorper blandit enim sit amet.

Teste Urgjente

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ullamcorper blandit enim sit amet.

Te tjera

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ullamcorper blandit enim sit amet.