Aktiviteti i Përgjithshëm i Kompanisë

SWISSMED sh.p.k. është themeluar në vitin 2007 në Tiranë. Kompania jonë është e përqëndruar në sektorin e Shëndetësisë, kryesisht në fushën e Laboratorëve Klinik-Biokimik në Republikën e Shqipërisë. Biznesi jonë ka kapacitete dhe portofol të gjërë që t’i përshtatet çdo laboratori me çfarëdo përmasash që të nevojiten.

Qëllimi i kompanisë tonë është që të jetë lider në fushën e diagnostikës duke ofruar shërbim cilësor, të zhvillojë teknologjinë e laboratorit dhe krijimi i një mardhënie sa më të mirë me klientët e saj.
Suksesi jonë është i bazuar në shpërndarjen e ofrimit të shërbimit tek klientët tanë në të gjithë Shqipërine dhe krijimin e nje reputacioni serioz në fushën e laboratorit që na diferencon nga konkurentët tanë. Qëndrueshmëria & mbështetja nga kompania jonë është çelësi i suksesit dhe vazhdimit të një rruge të sigurt në fushën e biznesit.

null

Misioni

Misioni jonë është investimi për ndërtimin e mardhënieve me klientët tanë dhe ofrimi i mundësive për të ndjekur metodat më bashkëkohore përmes hapave të tekonlogjisë së fundit.

null

Vizioni

Vizioni jonë është ofrimi i shërbimit duke përmbushur kërkesat e klientëve. Garacia në ekzaminimet laboratorike për një siguri maksimale ndaj pacientit.

null

Cilësitë Dalluese

Cilësitë Dalluese janë trajtimi i klientëve me besim dhe me respekt, cilësitë tona rriten përmes krijimtarisë dhe inovacionit. Ne zhvillojmë integritetin dhe respektojmë etikën e biznesit për mbarëvajtjen e mardhënieve me klientët tanë.