XP-300 ofron cilësi të lartë në punën analitike, i fokusuar në besueshmëri dhe në përmirësimin e riprodhueshmërisë për testet themelore hematologjisë rutinë. Konsistenca, konfidencialiteti dhe besimi në rezultatet janë veçanërisht të rëndësishme për klinicistët për të marrë vendimin e duhur dhe optimizimin e kujdesit dhe sigurinë e pacientit.XP-300 numëron neutrofilet si një grup i veçantë në bazë të përbërjes kimike të reagentëve.

Numërimi i neutrofilve në vlerë absolute është e vlefshme në faza të kushteve akute inflamatore dhe infektive; duke shërbyer si një shënues i hershëm i sëmundjes, kështu një numërim i veçantë i neutrofileve ka dobi superiore klinike se ajo numërimit të monociteve.

Mundësi lidhje shtesë LAN me lidhje portash për një opsion online SNCS IQAS
Menaxhimi i avancuar i reagenteve përmes një barcodi unik dhe shërbimi i lehtë i instrumentit do të zvogëlojë përpjekjet e nevojshme në fazat e para-analitike dhe post-analitike.