AVL 9180

Rezultatet mund të merren nga vetëm 95 μl të sasisë së gjakut, serum, plazëm, acetate ose dializate bikarbonat.

Cobas b 221

Sistemi Cobas b 221 POC ofron besueshmeri përmes performancës në analizimin e gazeve në gjak.

Cobas h 232

I dizenjuar për vendime kardiake, implementimi i sistemit te ri Cobas h 232 siguron rezultate të shpejta ne 8–12 minuta.