Cobas u 411

Standartizon raportin e rezultateve mikroskopike me zgjedhjen e rezultatit të paracaktuar me terminalin e sedimenteve.

Urisys 1100

Stripi Combur-test parandalon rezultate të rreme të leukociteve përmes përmirësimit të stabilitetit të reagentit.

Cobas 6500

Analizatori Cobas 6500 realizon ekzaminim plotësisht automatik te testit te urinës në një platformë modulare.